All Collections
Updates van GDPRfolder.eu
1/1/2021 Aanpassing van de verwijzingen naar GBA
1/1/2021 Aanpassing van de verwijzingen naar GBA
Jacques Folon avatar
Written by Jacques Folon
Updated over a week ago

GDPRfolder is aangepast omdat de website van de gegevensbeschermingsautoriteit is gewijzigd en de hyperlinks daarom moesten worden aangepast.

Did this answer your question?