GDPRfolder is aangepast omdat de website van de gegevensbeschermingsautoriteit is gewijzigd en de hyperlinks daarom moesten worden aangepast.

Did this answer your question?