All Collections
Updates van GDPRfolder.eu
1/3/2020 Cookiebeleid voor onze site
1/3/2020 Cookiebeleid voor onze site

Nieuw cookiebeleid volgens de aanbevelingen van de GBA

Jacques Folon avatar
Written by Jacques Folon
Updated over a week ago


Als gevolg van GBA-aanbevelingen heeft de site zijn cookiebeleid aangepast door de plug-in "tarte au citron" te integreren, waardoor bezoekers cookies kunnen accepteren of weigeren, en bovendien hebben we een nieuw cookiebeleid in de voettekst van de site opgenomen.

Did this answer your question?