Een accountant is geen onderaannemer in de zin van de AVG omdat hij degene is die de doeleinden van de behandelingen op basis van de boekhoudwet bepaalt. Een accountant kan een onderaannemer zijn als hij de rol van sociaal secretariaat vervult en alleen voor deze activiteit.
Dit punt is verduidelijkt door advies  1/2010 van Groep 29.

Did this answer your question?