All Collections
Updates van GDPRfolder.eu
3/10/2018 In geval geen benoeming van DPO nodig is om een ​​verantwoordelijke te benoemen
3/10/2018 In geval geen benoeming van DPO nodig is om een ​​verantwoordelijke te benoemen
Jacques Folon avatar
Written by Jacques Folon
Updated over a week ago

De gegevensbeschermingsautoriteit is van mening dat als een bedrijf geen DPO aanwijst, het toch noodzakelijk is om een persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het probleem van persoonsgegevens. Dus hebben we gdprfolder aangepast om u toe te staan deze persoon aan te duiden.

Did this answer your question?